Dossier openen Twitter Facebook
Onrechtmatig gebruik

Het is niet toegestaan om het beeldmerk van Thuiswinkel Keurmerk te gebruiken zonder lidmaatschap.

Bij constatering van onrechtmatig gebruik wordt via gerechtelijke wegen gesommeerd het beeldmerk te verwijderen op straffe van een dwangsom van €100,- (honderd Euro) per kalenderdag.