Dossier openen Twitter Facebook
Voordelen certificatie
Alleen objectieve informatie !
In tegenstelling tot websites waar consumenten een reactie kunnen plaatsen, geeft het Thuiswinkel Keurmerk slechts objectieve informatie die niet is beïnvloed door persoonlijke (voor)oordelen. Het is goed mogelijk dat een slechte recensie van een consument berust op een incident. Dit gebeurt de beste bedrijven. Wij zijn van mening dat u niet hoeft te worden afgerekend op een enkele consumentenreactie.
Zekerheid voor uw klanten !
Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw onderneming voldoet aan de daarvoor gestelde eisen en voorwaarden.
Zekerheid voor uw leveranciers !
Het keurmerk geeft aan dat u zich op betrouwbaarheid en veiligheid laat controleren. Uw opdrachtgevers kunnen er dus op vertrouwen dat u de werkzaamheden volgens afspraak uitvoert.
Certificatie geeft bevoegd gezag vertrouwen !
Met certificatie voorkomt u discussie met het bevoegd gezag of u al dan niet aan de gestelde wetten en regels voldoet.
Lage kosten voor een lidmaatschap !
Het Thuiswinkel Keurmerk is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. De kosten van certificering van het Thuiswinkel Keurmerk zijn laag door een overzichtelijke bedrijfsvoering en heeft geen verborgen kosten! Ook de periodieke keuring en controle van nieuwe wetgeving is bij de prijs inbegrepen. U betaalt een vast bedrag van slechts € 7,50 per maand (exclusief btw).
Eerlijke prijs !
Wij bieden een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Dit is mede te realiseren doordat ons kantoorpand geen peperdure architectuur of ligging behoeft en wij geen werkzaamheden hoeven uit te besteden omdat onze medewerkers beschikken over de benodigde juridische kennis.
Geen overbodige kosten bij geschillen !
Bij een geschil kan het Thuiswinkel Keurmerk een onafhankelijke arbiter benoemen die een rechtsgeldige uitspraak doet.
Advies !
U krijgt van ons gratis juridisch advies voor het opstellen van algemene voorwaarden.